Українських військових хочуть труїти безкоштовними контрабандними сигаретами

0

Читач написав на сайт:

8квітня,КомітетВерховноїРадиУкраїнизпитаньмитноїтаподатковоїполітикипідтримавЗаконопроект№1404«ПровнесеннязміндоПодатковогокодексуУкраїни(щодопередачітютюновихвиробівдосфериуправлінняМіністерстваоборонидляпотребЗбройнихСилУкраїнитаіншихвійськовихформуваньУкраїни)»,авторамиякогоєнароднідепутатиІ.Геращеноко,І.Луценкотаінші.

Такимчином,контрабандасигаретпрактичнолегалізуєтьсяйсхвалюєтьсянадержавномурівні.

Набуттячинностіцьогоабсурдногодокументуставитьпідзагрозужиттятаздоров’явійськових,оскількискладтапоходженняконфіскованихсигарет,котрібудутьвідправлятисявзонуАТО,практичнонереальноперевірити.Таканедбалістьможепризвестидоумиснихнебезпечнихсхемзбокуворога.АджеостаннімчасомвУкраїніможнапобачитибумнелегальнихсигарет,котріпотрапляютьізтимчасовоокупованихтериторійУкраїни.Томудоконтрабанднихтютюновихвиробівможутьнавмиснододаватисмертельніінгредієнти,котрібудутьтруїтиукраїнськихвійськових, -вилученіжтоварипередаватимутьдляпотребЗбройнихСилУкраїни.

Крімтого,немагарантій,щоціконтрабанднітютюновівиробинепотраплятьнаполицікіосківшляхоммахінаційнихоперацій.

Відповіднодост. 16ЗаконуУкраїни«Прозаходищодопопередженнятазменшеннявживаннятютюновихвиробівіїхшкідливоговпливуназдоров’янаселення»,безкоштовнуроздачутютюновихвиробівзаборонено.ПричомудананормапідтверджуєтьсяРамковоюконвенцієюВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров’яізборотьбипротитютюну,доякоїприєдналасяіУкраїна.

Народнідепутати,котріініціювализаконопроект,нерозуміютьщосвоїминібитодобриминамірамироблятьведмежупослугузахисникамУкраїни.

ІгорДомбровський,учасникАТО,капітанЗбройнихСилУкраїни,коментуєситуаціюнавколоцьогопитаннянаступнимчином:«Ідеяпередачіконфіскованихтютюновихвиробіввійськовимєнеприпустимою,аджетакимчиномукраїнськасторонанехтуєнелишездоров’ямвійськових,алейдержавнимизаконами.Дійсно,курцівсередвійськовихАТОбільшає,щозумовленопереважнопсихологічнимийсоціальнимичинниками.Протеценепривідпривозитиукраїнськимзахисникамсигаретиневідомогопоходження,аособливоті,щоідутьдонасчерезокупованітериторії.Аджетака«благодійність»наражаєбійцівнанебезпеку,підштовхуючиїхщебільшедозалежностівідкуріння.Явзагаліпротибудьякоїдопомогиувиглядіпостачанняшкідливихдляздоров’япродуктів:читоалкоголю,читютюну.Кращевідправлятивійськовимконфіскованіавтомобілі,якійперевіритиможна,іпопитнанихзавждиє!».

Український Центр контролю над тютюном:аналітичний та адвокаційний центр, діяльність якого направлена на моніторинг, експертизу та аналіз визначених сфер контролю над тютюном, а також на вироблення експертних пропозицій для посилення та виконання антитютюнового законодавства України задля скорочення споживання тютюнових виробів та скорочення поширеності куріння. Діяльність Центру заснована на ключових стратегіях Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну. Проектwww.tobaccocontrol.org.ua – реалізується ГО «Центр громадянського представництва «Життя», діяльність якого направлена на здійснення адвокації у сфері громадського здоров’я.

10 Квітня, 2015 |

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Перейти до панелі інструментів