Очікуване зниження температури в квартирах у Хмельницькій області до 14-16 градусів і морози призведуть до масових і тривалих віялових відключень електроенергії

0

КИЇВ, 25 грудня 2014 року.

Очікуване зниження подачі тепла в квартири українців через дефіцит газу в сховищах і морози призведуть до істотного збільшення частоти і тривалості віялових відключень електроенергії і можуть спровокувати енергетичний колапс як у Хмельницькій області, так і в Україні. Про це заявив експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

«Уряд України влітку запланував 30-відсоткове скорочення поставок газу для населення і теплокомуненерго. Тому температура в квартирах українців може скоротитися до 14-16 градусів при нормативі в 18-20 градусів. Через холод в квартирах люди будуть включати обігрівачі, що збільшить до критичної межі навантаження на електромережі. У цьому випадку буде відбуватися віялове відключення електроенергії в усіх регіонах», – переконаний Юрій Гаврилечко.

За даними українських синоптичних сервісів, після 3 січня температура повітря в середньому у регіоні знизиться до -11, а з 6 січня – до -17 градусів морозу.

«Офіційно Міненерго повідомляє про застосування віялових відключень в Одеській області. За нашими даними, віялові відключення відбуваються і в інших областях – у Київській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Херсонській. Місцями електрику відключають на 7-8 годин на добу», – зазначив Юрій Гаврилечко.

«Чим сильніші будуть морози і чим нижче буде температура гарячої води в батареях, тим частіше будуть відключати електрику. За нашими підрахунками, на місяць для опалення житла у Хмельницькій області знадобиться до 35-42 млн. кубометрів газу, а в цілому по Україні – до 2 млрд. кубометрів газу, для промисловості – близько 2,5 млрд. кубометрів. Всього в України є 8 млрд. кубометрів газу, який можна використовувати. Якщо морози триматимуться і в лютому, то газу вистачить тільки до середини лютого. Тому жителі Хмельницької області, як і всі українці, потрапляють у замкнене коло «обмеження поставок тепла» – «відключення світла», – підкреслив Юрій Гаврилечко.

«Відповідальність за події лежить повністю на уряді України, НАК «Нафтогаз України» та Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, які вчасно не забезпечили в необхідних обсягах поставки обсягів газу для потреб теплокомуненерго та вугілля для генерації електроенергії. Про те, що в Україні буде дефіцит газу, в уряді знали ще червні, коли переговори про постачання газу провалилися. А про те, що будуть проблеми з поставками вугілля, було зрозуміло в квітні, коли почалися бойові дії на сході України. У підсумку, за п’ять місяців уряд не забезпечив ні поставок вугілля, ні поставок газу», – підкреслив експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко. Він зазначив, що про можливість віялових відключень електроенергії в уряді заявили у вересні, і протягом двох місяців ситуація із забезпеченням енергобезпеки України не змінилася.

«Сьогодні Україна більшою мірою потребує вугілля, газу та грошей на їх закупівлю, ніж військової підтримки, яку уряд просить у європейських країн і США», – додав Юрій Гаврилечко.

Довідка

Температура в приміщеннях. З 1 грудня в Україні почали застосовуватися аварійні відключення електроенергії – припинення подачі електрики на окремі об’єкти. У їх число увійшли промислові споживачі, щонайменше, в 10 областях.

Згідно Державних будівельних норм України «Житлові будинки. Основні положення», в зимовий час температура в кімнаті повинна становити 20 градусів, на кухні – 18, в коридорі в квартирі – 16 градусів. Незважаючи на те, що зміни до норм не внесені, в нинішньому році уряд має намір встановити допустиму температуру в кімнатах на рівні 18 градусів, на кухні – 16, в коридорі – 14 градусів.

Баланс газу. За оперативними даними «Укртрансгазу», станом на 20 грудня в підземних сховищах газу знаходилося 12,2 млрд. кубометрів газу, з яких 4 млрд. кубометрів – технологічний газ, 8,2 млрд. кубометрів – газ, який можна використовувати. Згідно з інформацією «Укртрансгазу», з початку опалювального сезону, який розпочався 20 жовтня, було використано 4,5 млрд. кубометрів газу. В середньому, для опалення квартир при 0 градусів на добу потрібно 63 млн. кубометрів газу, при -5 – 94 млн. кубометрів, при -15 – 160 млн. кубометрів газу. Таким чином, тільки на потреби теплокомуненерго з 20 грудня по 20 січня буде потрібно близько 1,7-2 млрд. кубометрів газу, для потреб промисловості –

ще близько 2,2-2,5 млрд. кубометрів газу. Сумарно – 4-4,5 млрд. кубометрів газу. Таким чином, на 20 січня у розпорядженні України залишиться не більше 3,5-4 млрд. кубометрів газу. Це означає, що газ може закінчитися до середини лютого.

Баланс вугілля. Щорічно в Україні для потреб енергетики (генерація електроенергії і робота теплокомуненерго) використовується близько 37 млн. тонн вугілля, пікові навантаження припадають на зимовий період. Мінімальний обсяг вугілля для роботи в зимові місяці – 1 млн. тонн. Станом на середину листопада в розпорядженні України перебував 1,7 млн. тонн вугілля. Якщо не будуть забезпечені поставки палива найближчим часом, вугілля вистачить до середини січня.

Відключення електроенергії. Про можливість відключень електроенергії Міненерговугілля попереджало у вересні 2014 року. 1 грудня почалися аварійні відключення промислових підприємств в 10 областях України. Аварійні відключення передбачають припинення подачі електрики певним споживачам.

У середині грудня почалися віялові відключення населення та об’єктів соціальної інфраструктури. У разі віялових відключень припиняється подача електрики по окремих лініях, і без електроенергії залишаються всі підключені до лінії споживачі – підприємства, житлові квартали, об’єкти соціальної інфраструктури – садочки, лікарні, держустанови.

Пресс-служба Фонда общественной безопасности

Ожидаемое снижение температуры в квартирах в Хмельницкой области до 14-16 градусов и морозы приведут к массовым и продолжительным веерным отключениям электроэнергии

КИЕВ, 25 декабря 2014 года. Ожидаемое снижение подачи тепла в квартиры украинцев из-за дефицита газа в хранилищах и морозы приведут к существенному увеличению частоты и продолжительности веерных отключений электроэнергии и могут спровоцировать энергетический коллапс как в Хмельницкой области, так и в Украине. Об этом заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

«Правительство Украины летом запланировало 30-процентное сокращение поставок газа для населения и теплокоммунэнерго. Поэтому температура в квартирах украинцев может сократиться до 14-16 градусов при нормативе в 18-20 градусов. Из-за холода в квартирах люди будут включать обогреватели, что увеличит до критической черты нагрузки на электросети. В этом случае будет происходить веерное отключение электроэнергии во всех регионах», – убежден Юрий Гаврилечко.

По данным украинских синоптических сервисов, после 3 января температура воздуха в среднем в регионе опустится до -11, а с 6 января – до -17 градусов мороза.

«Официально Минэнерго сообщает о применении веерных отключений в Одесской области. По нашим данным, веерные отключения происходят и в других областях – в Киевской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Херсонской. Местами электричество отключают на 7-8 часов в сутки», – отметил Юрий Гаврилечко.

«Чем сильнее будут морозы и чем ниже будет температура горячей воды в батареях, тем чаще будут отключать электричество. По нашим подсчетам, на месяц для отопления жилья в Хмельницкой области понадобится 35-42 млн. кубометров газа, в целом по Украине – до 2 млрд. кубометров газа, для промышленности – около 2,5 млрд. кубометров. Всего у Украины есть 8 млрд. кубометров газа, который можно использовать. Если морозы будут держаться и в феврале, то газа хватит только до средины февраля. Поэтому жители Хмельницкой области, как и все украинцы, попадают в замкнутый круг «ограничение поставок тепла» – «отключение света», – подчеркнул Юрий Гаврилечко.

«Ответственность за происходящее лежит полностью на правительстве Украины, НАК «Нефтегаз Украины» и Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, которые вовремя не обеспечили в необходимых объемах поставки объемов газа для нужд теплокоммунэнерго и угля для генерации электроэнергии. О том, что в Украине будет дефицит газа, в правительстве знали еще июне, когда переговоры о поставках газа провалились. А о том, что будут проблемы с поставками угля, было понятно в апреле, когда начались боевые действия на востоке Украины. В итоге, за пять месяцев правительство не обеспечило ни поставок угля, ни поставок газа», – подчеркнул эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. Он отметил, что о возможности веерных отключений

электроэнергии в правительстве заявили в сентябре, и в течение двух месяцев ситуация с обеспечением энергобезопасности Украины не изменилась.

«Сегодня Украина в большей мере нуждается в угле, газе и деньгах на их закупку, чем в военной поддержке, которое правительство просит у европейских стран и США», – добавил Юрий Гаврилечко.

Справка

Температура в помещениях. С 1 декабря в Украине начали применяться аварийные отключения электроэнергии – прекращение подачи электричества на отдельные объекты. В их число вошли промышленные потребители, по меньшей мере, в 10 областях.

Согласно Государственных строительных норм Украины «Жилые дома. Основные положения», в зимнее время температура в комнате должна составлять 20 градусов, на кухне – 18, в коридоре в квартире – 16 градусов. Несмотря на то, что изменения в нормы не внесены, в нынешнем году правительство намеревается установить допустимую температуру в комнатах на уровне 18 градусов, на кухне – 16, в коридоре – 14 градусов.

Баланс газа. По оперативным данным «Укртрансгаза», по состоянию на 20 декабря в подземных хранилищах газа находилось 12,2 млрд. кубометров газа, из которых 4 млрд. кубометров – технологический газ, 8,2 млрд. кубометров – газ, который можно использовать. Согласно информации «Укртрансгаза», с начала отопительного сезона, начавшегося 20 октября, было использовано 4,5 млрд. кубометров газа. В среднем, для отопления квартир при 0 градусов в сутки требуется 63 млн. кубометров газа, при -5 – 94 млн. кубометров, при -15 – 160 млн. кубометров газа. Таким образом, только на нужды теплокоммунэнерго с 20 декабря по 20 января потребуется около 1,7-2 млрд. кубометров газа, для нужд промышленности – еще около 2,2-2,5 млрд. кубометров газа. Суммарно – 4-4,5 млрд. кубометров газа. Таким образом, на 20 января в распоряжении Украины останется не более 3,5-4 млрд. кубометров газа. Это означает, что газ может закончиться к средине февраля.

Баланс угля. Ежегодно в Украине для нужд энергетики (генерация электроэнергии и работа теплокоммунэнерго) используется около 37 млн. тонн угля, пиковые нагрузки приходятся на зимний период. Минимальный объем угля для работы в зимние месяцы – 1 млн. тонн. По состоянию на средину ноября в распоряжении Украины находился 1,7 млн. тонн угля. Если не будут обеспечены поставки топлива в ближайшее время, угля хватит до средины января.

Отключения электроэнергии. О возможности отключений электроэнергии Минэнергоугля предупреждало в сентябре 2014 года. 1 декабря начались аварийные отключения промышленных предприятий в 10 областях Украины. Аварийные отключения предполагают прекращение подачи электричества определенным потребителям.

В средине декабря начались веерные отключения населения и объектов социальной инфраструктуры. В случае веерных отключений прекращается подача электричества по отдельным линиям, и без электроэнергии остаются все подключенные к линии потребители – предприятия, жилые кварталы, объекты социальной инфраструктуры – садики, больницы, госучреждения.

14 Січня, 2015 |

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Перейти до панелі інструментів